Kvalitní ovoce při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování

Integrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

Odbytové družstvo ovocnářů s kladným vztahem k přírodě

Naše odbytové družstvo ovocnářů má důkladné znalosti o cílech a zásadách integrované produkce ovoce, proto dodržuje stanovené pěstitelské technologie vyhovující zásadám integrované produkce založené na výsledcích výzkumu a mezinárodních standardech. Naše odbytové družstvo ovocnářů má kladný aktivní přístup k ochraně přírody i přírodního prostředí ovocného sadu a živých organizmů, které se v něm vyskytují. Při našich pěstitelských postupech nejsou porušovány žádné složky prostředí ovocného sadu, které jsou v rovnováze. Cílem našeho kladného vztahu k přírodě je zajištění druhové rozmanitosti přirozeně se vyskytujících či introdukovaných živočišných a rostlinných druhů v ovocných sadech a jejich blízkém okolí.

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Pěstování jablek – členové družstva nepoužívají škodlivé přípravky na predátory

Přípravky na ochranu rostlin zatěžujících životní prostředí, které působí razantně a neselektivně na predátory, členové našeho družstva vůbec nepoužívají.

logo

Pěstování ovoce, prodej jablek
– každoročně získáváme známku
kvality SISPO

Dbáme i na prodloužené ochranné lhůty závazné
v systému integrované ochrany. Ovoce, které
vyhoví všem požadavkům a rozborům, má právo
používat ochrannou známku SISPO, která
garantuje spotřebiteli zdravé a bezpečné ovoce.
Tuto známku každoročně pro naši produkci získáváme.