Dbáme na bezpečnost produkce, dodáváme kvalitní ovoce – kvalitní jablka, atd.

Odbytové družstvo ovocnářů - priorita: nabízet kvalitní ovoce

Hlavním cílem družstva je zajistit spotřebiteli nejen chutné ovoce, ale zejména garantovat bezpečnost produkce ovoce neustálou kontrolou v celé vertikále výroby, skladování ovoce i posklizňové úpravě. Této jistoty pro spotřebitele dosahujeme tím, že veškeré ovoce, které naše družstvo dodává, je pěstováno integrovaným způsobem. Plody i půda v sadech jsou pravidelně odebírány na rozbory na těžké kovy a rezidua pesticidů.

Pěstování ovoce - zajišťujeme soustavnou kontrolu kritických bodů výroby

Kvalitu ovoce zajišťujeme také soustavnou kontrolou kritických bodů výroby i propracovaným systémem dohledatelnosti ze sadu až k distribuci.

Bezpečnost produkce ovoce – máme certifikaci v systému GLOBALGAP

logo

Na významnou část naší produkce garantujeme bezpečnost naší produkce její certifikací v systému GLOBALGAP. Bezpečnost produkce ovoce je zajištěna nejen v sadech, ale také v celém komplexu skladovaní a posklizňové úpravy ovoce.


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS